Aankondiging IAME SERIES NETHERLANDS NK 2-Takt IAME 2019

13 januari 2019

Na een heerlijk seizoen 2018 zijn we druk doende met de voorbereiding van een strak seizoen 2019. Via deze weg informeren we u over de inschrijving en bijzonderheden. Voor de uitgebreide informatie omtrent de wedstrijden verwijzen we u graag naar het Wedstrijd Reglement.

Het officieel Nederlands Kart Kampioenschap IAME SERIES NETHERLANDS / NK 2-Takt IAME wordt verreden onder auspiciën van de KNAF.

Openstelling Inschrijving

De inschrijving voor de NKH wordt op vrijdag 11 januari 2019 opengesteld. De link naar de pagina: https://www.nkiame.nl/kalender/

Kalender en documenten

De printversie van de kalender en alle van belang zijnde documenten worden als downloads geplaatst op www.nkiame.nl; de link https://www.nkiame.nl/downloads/

Event 1  Mariembourg (B) - 02/03 maart 2019; zaterdag trainingsdag, zondag wedstrijddag
Event 2 Venray (NL) - 01/02 juni 2019; 2 wedstrijddagen op zaterdag en zondag
Event 3 Genk (B) - 20/21 juli 2019; zaterdag trainingsdag, zondag wedstrijddag
Event 4 Emmen (NL) - 07/08 september 2019; 2 wedstrijddagen op zaterdag en zondag

Nieuwe opzet kampioenschap

De kalender bestaat uit vier events met in totaal zes wedstrijddagen.
De events 1 Mariembourg en 3 Genk voorzien in een trainingsdag op zaterdag en een enkele racedag op zondag.
De events 2 Venray en 4 Emmen voorzien in twee wedstrijddagen op de zaterdag en zondag, die ieder voorzien in een compleet wedstrijdschema en met een eigen uitslag en huldiging.
Aldus kent het kampioenschap vier events met zes wedstrijddagen en in totaal twaalf resultaten meetellend voor het Eindklassement, waarvan twee schrapresultaten.

Kartklassen

  • Mini-Parilla 60cc
  • X30 Cadet
  • X30 Junior
  • X30 Senior – X30 Senior Rookie (eerstejaars deelnemers in deze klasse)
  • X30 Senior Master
  • X30 Super Shifter

NIEUW is de klasse X30 Senior Master
A] vanaf het jaar waarin je 25 jaar wordt;
B] vanaf het jaar waarin je 16 jaar wordt, indien het gewicht van de rijder inclusief uitrusting minimaal 75 kilogram bedraagt. (overall, helm, schoenen, handschoenen).

Informatie tarieven en kosten

De Informatie over tarieven en kosten is voor u in een overzichtelijk document opgenomen, dat als download op de internetsite wordt geplaatst.

Events 1 en 3; Mariembourg en Genk; trainingsdag zaterdag en wedstrijddag zondag:
Klassen Mini-Parilla / X30 Senior Master / X30 Super-Shifter 175cc:

- 1 trainingsdag en 1 wedstrijddag totaalbedrag € 180,00;
- Bij betaling a contant toeslag € 25,00; totaalbedrag € 205,00.

Klassen X30 Cadet 23 / X30 Junior / X30 Senior(+ Rookie)
- 1 trainingsdag en 1 wedstrijddag totaalbedrag € 210,00;
- Bij betaling a contant toeslag € 25,00; totaalbedrag € 235,00.

Events 2 en 4; Venray en Emmen: twee wedstrijddagen op zaterdag en zondag:
Klassen Mini-Parilla / X30 Senior Master / X30 Super-Shifter 175cc:
-  2 wedstrijddagen totaalbedrag € 190,00;
- Bij betaling a contant toeslag € 25,00; totaalbedrag € 215,00.

Klassen X30 Cadet 23 / X30 Junior / X30 Senior(+ Rookie) 
-  2 wedstrijddagen totaalbedrag € 220,00;
- Bij betaling a contant toeslag € 25,00; totaalbedrag € 245,00.

Administratiekosten: per rijder per seizoen eenmalig bedrag van € 100,00. 
Waarbij de bepaling deelname enkele wedstrijd administratiekosten € 50,00, bij een tweede deelname aan te vullen met tweede betaling van bedrag € 50,00.

NIEUW systeem voor inschrijving en betaling
We maken gebruik van een nieuw inschrijf- en betalingssysteem. 
U kunt  via de website www.nkiame.nl inschrijven voor één of meerdere events, waarbij u gelijktijdig zowel de inschrijving als de betaling verricht. 
U ontvangt na deze formaliteiten via email een voucher voor de wedstrijd(en) waarvoor u hebt ingeschreven. Dit is tevens de bevestiging van inschrijving. 
Graag bij opmerkingen vermelden of u een factuur wilt, startnummer en transpondernummer. 
Betaling a contant is alleen mogelijk op aanvraag en gemaakte afspraak.

Licenties

Het kampioenschap staat open voor rijders die beschikken over een Nederlandse licentie (nationaal of internationaal), evenals alle houders van een internationale licentie van een andere ASN die onder auspiciën staat van de FIA en houders van een nationale licentie van een andere ASN, vergezeld van de toelating van die ASN. De minimaal vereiste Nederlandse licentie is de KNAF Clublicentie via www.knaf.nl, en met de Ouder-Kind licentie ingeval van minderjarigheid van de rijder.

Het (financieel)voordeel is nu dat u met deze enkele licentie zowel aan de IAME SERIES NETHERLANDS/NK 2-Takt IAME als aan de GK4 Kart Series kunt deelnemen. 
Deelname via ERB, evenement registratie Bewijs van de KNAF is voor het NK niet mogelijk.

Startnummers

De rijders zijn vrij in de keuze van hun startnummer. Uitgangspunt hierin is dat in beginsel aan
iedere rijder het nummer behorende bij de eindstand in het voorgaande seizoen toekomt. Wanneer de rechthebbende rijder geen prijs stelt op dit nummer wordt het aan een andere aanvrager toegewezen. 
Het recht op een in 2018 gebruikt startnummer blijft bestaan tot vrijdag 18 januari 2019.

PRACHTIGE TE WINNEN PRIJZEN

1. TESTDAG MET DE FORD FIESTA CUP RACER
In samenwerking met de KNAF en V-Max Racing Management, de organisator van de Ford Fiesta Sprint Cup 2019, wordt als HOOFDPRIJS EEN TESTDAG MET DE FORD FIESTA CUP RACER aangeboden aan de kampioenen vanaf 14 jaar. Gereden wordt met een geheel voor circuitgebruik aangepaste Ford Fiesta ST-Line met een gewicht van ca 1000 kilo en ca. 150 PK! Een uitzonderlijke prijs die we onze kampioenen in het vooruitzicht kunnen stellen. E.e.a. overeenkomstig de KNAF voorwaarden.

2. VERLOTING IAME MOTOREN
Door IAME en importeur PDB Vlaardingen worden ALS HOOFDPRIJZEN IAME MOTOREN verloot bij de prijsuitreiking 2019. De bijzonderheden worden in een later stadium bekend gemaakt.

3. TICKETS IAME WORLD FINALS 2019
Door IAME worden de TICKETS VOOR DE IAME WORLD FINALS 2019 aangeboden.
De toewijzing van tickets ziet er in 2019 als volgt uit: 
De tickets kunnen in de basis alleen worden behaald door nationale rijders in de nationale IAME competities. Voor Nederlandse rijders is dit ons kampioenschap IAME SERIES NETHERLANDS / NK 2-Takt IAME. Voor buitenlandse rijders wordt maximaal 1 ticket per klasse gereserveerd.
Daarnaast zijn een aantal gegarandeerde plaatsen te winnen.

Mini-Parilla: drie WK Tickets, waarvan één voor een buitenlandse rijder, mits deze in de top-5 eindigt; met daarbij twee gegarandeerde WK plaatsen.
X30 Junior: drie WK Tickets, waarvan één voor een buitenlandse rijder, mits deze in de top-5 eindigt.
X30 Senior: drie WK Tickets, waarvan één voor een buitenlandse rijder, mits deze in de top-5 eindigt.
X30 Master: één gegarandeerde WK plaats. 
X30 Super Shifter: drie WK Tickets, waarvan één voor een buitenlandse rijder, mits deze in de top-5 eindigt.

We zien uit naar de start van het seizoen en zullen u graag begroeten in de IAME SERIES NETHERLANDS/NK 2-Takt IAME.

LET’s RACE.