Aankondiging IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME 2020, Event 1 Mariembourg

13 februari 2020

Eindelijk, het seizoen gaat beginnen. We gaan naar Mariembourg met een grotere groep deelnemers dan ooit.
In de achter ons liggende periode zijn we met z’n allen weer druk bezig geweest om alles voor het nieuwe seizoen in gereedheid te brengen. U met uw teams, karts, motoren, wij met de organisatie, reglementen en klassen, zodat we samen het nieuwe seizoen goed voorbereid kunnen beginnen.

IAME is booming. Geen wonder ook, de gelijkwaardigheid die IAME u biedt brengt u tenslotte de beste vooruitzichten op een een mooie kartcarrière.
We hebben een prachtige kalender kunnen presenteren, waarvan we over twee weken op 29 februari/01 maart het eerste event gaan rijden op de geweldige track van Karting des Fagnes Mariembourg.

Alle informatie - zoals reglementen, vademecum, inschrijfformulier, tijdschema, banden en verplicht tankstation - wordt voor u geplaatst als downloads op onze site www.nkiame.nl. Leest u deze informatie aub goed door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Contactpersoon
Onze wedstrijdsecretaris, Mevr. Lidia Filius, is in het raceweekeinde uw contactpersoon richting organisatie en wedstrijdleiding. Lidia zal uw vragen en opmerkingen inventariseren en zo nodig terugkoppelen.

De klassen
1. Mini-Parilla 60cc, met subklassement Rookie
2. IAME X30 Junior, met subklassement Rookie
3. IAME X30 Senior, met subklassement Rookie
4. IAME X30 Super Shifter (175 cc)

Nieuw zijn de subklassementen in de klassen Mini-Parilla en X30 Junior.
De klasse X30 Cadet is hiermee komen te vervallen.

Vrije Trainingen Mariembourg
1. Algemeen: de openingstijden van de baan treft u op de internetpage van Karting des Fagnes Mariembourg, de link: www.kartingdesfagnes.com. 
2. Het circuit is op woensdag 26 en vrijdag 28 februari geopend voor trainingen (dagelijkse baanprijzen door Mariembourg die niet bij het inschrijfgeld zijn inbegrepen).
3. Op donderdag 27 februari is het circuit gesloten voor trainingen.

Huurmotoren
Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren. Dit geldt voor alle klassen. Info te verkrijgen via de organisatie info@nkiame.nl.

Banden
1. Banden, zowel slick als regen, worden uitsluitend op bestelling geleverd door PDB Vlaardingen, pdbkart@pdbkart.nl.
2. Er mag niet met eigen banden worden gereden.
3. Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw erkende IAME dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze internetsite.

Informatie algemeen
1. Inschrijving/administratieve controle: vrijdag 17.00-19.30 uur, zaterdag 08.00-11.00 uur.
2. Vergeet u aub niet om uw VOUCHER, het bewijs van reservering mee te nemen.
3. Vergeet u aub niet om uw rijderslicentie/ouder-kind licentie mee te nemen.
4. Voor nieuwe rijders: op de site staat als download het Inschrijfformulier 2020; neemt u het aub ingevuld en ondertekend mee naar de administratieve controle, dat scheelt ons samen veel tijd.
5. Het Gedragsprotocol is van  toepassing. Respecteer elkaar, de deelnemers en de organisatie.
6. Transponders zijn te huur via de organisatie (€ 25,00 per weekeinde). Aan te vragen via de link http://users.telenet.be/racetiming/contact.htm
7. De aankondigingen worden ook gepubliceerd op www.racexpress.nl, www.kartnieuws.nl en www.kartlife.nl.
8. Briefing.
a. Bijwonen van de briefing is verplicht voor alle rijders.
b. De rijders klasse IAME Mini-Parilla mogen niet alleen naar de briefing komen. Ze dienen te worden vergezeld door een ouder/begeleider. Let u hier aub op, zodat u als ouder/begeleider ook op de hoogte bent van hetgeen in de briefing wordt besproken.
10. Gebruik gemotoriseerde voertuigen zoals steps, scooters, bromfietsen in de paddock: we ontvangen tijdens de raceweekeinden veel  klachten over het gebruik van deze voertuigen in de paddock. Het verzoek is om deze voertuigen thuis te laten. Let u op, dit wordt strafbaar gesteld in het Wedstrijd Reglement.

Reservering races
U kunt voor de races reserveren via de volgende link: https://www.nkiame.nl/inschrijven/

Verplicht tankstation
Het verplicht tankstation is Total, Route Charlemagne nr 33, 5660 Couvin. Zie de flyer, download op onze site. Bewaart u aub uw tankbon. Deze moet u op verzoek organisatie tonen.

Paddock, stroom, camping
1. Afname stroom paddock voor het weekeindeis verplicht. Kosten € 20,00 voor het weekeinde, te voldoen a contant bij de administratieve controle.
2. Vanaf woensdag 26 februari kunt u uw tent(en) opzetten in de paddock.
3. Er wordt op de camping in stroom voorzien, te betalen direct aan de baan in de shop.
4. Bij aankomst op het circuit is het noodzakelijk om de paddock verantwoordelijke te contacteren voordat u uw tenten opbouwt; Ben de Feyter (0032479803159). Dit om de goede werking in de paddock niet te verstoren.
5. Er mag niet in de paddock worden overnacht.
6. Personenwagens en lege bestelwagens moeten buiten de paddock geparkeerd worden.

Warmdraaien motoren
1. Er mogen GEEN motoren worden warmgedraaid. Het is toegestaan om de motor te starten, maar deze moet dan ook meteen weer worden uitgezet. Let u op, dit wordt strafbaar gesteld in het Wedstrijd Reglement.
2. Voor de klasse X30 Super Shifter wordt de volgende uitzondering gemaakt: een half uur voor aanvang van iedere training en wedstrijd geldt een periode van 5 minuten waarin er mag worden warmgedraaid; uitsluitend bij ingang Parc-Fermé.

Legenda
Karting des Fagnes
Rue du Karting (Parc Industriel) 13
B-5660 Mariembourg, België 
Internet http://www.kartingdesfagnes.com
Email info@kartingdesfagnes.com
Tel 0032(60)312670


Dear participants IAME SERIES NETHERLANDS- DUTCH CHAMPIONSHIP IAME 2020 Event 1 Mariembourg

Finally, the season can start. We are going to Mariembourg with a larger group of participants than ever.
In the weekend of February 29th and March 1st we go for the first round of the
IAME SERIES NETHERLANDS- DUTCH CHAMPIONSHIP IAME 2020 to the great track Karting des Fagnes Mariembourg in Belgium.

Contact organisation
Our secretary, Mrs. Lidia Filius, will be your contact during the race weekend towards organization and racemanagement. Lidia will take notice of your questions and comments and, if necessary, provide feedback.

Information in general
1. All documents – as Reglements, Timeschedule, Registrationform, Tyres, Costs, Mandatory Fuelstation - will be placed as downloads on our internetsite www.nkiame.nl.
2. Transponders can be rented from the organization (€ 25,00/weekend). Request to hire Transponder via the link http://users.telenet.be/racetiming/contact.htm
3. Please do not forget to bring your Driverlicence and if applicable your Parent-Child licence to the administrative control on Saturday. (Time stated in Timeschedule).
4. Use of motorized vehicles such as scooters and mopeds in the paddock is strictly forbidden: please  leave these vehicles at home. Please note, this is made punishable in the Sporting Regulations.

Mandatory fuelstation
The mandatory fuelstation is Total, Route Charlemagne nr 33, 5660 Couvin.
See the flyer, download on our site. Please keep your fuel receipt. You must show this organization upon request.

Tyres
Tyres, both slick and rain, are delivered only by PDB Vlaardingen, email pdbkart@pdbkart.nl.
It is not allowed to drive with your own tyres.
Please do not forget to order your tyres on time at your authorized IAME dealer.

Classes
1. Mini-Parilla 60cc + Subklassement Rookie
2. X30 Junior + Subklassement Rookie
3. X30 Senior + Subklassement Rookie
4. X30 Super Shifter (175 cc)

The sub-classifications in the Mini-Parilla and X30 Junior classes are new.
The X30 Cadet class has now been canceled.

Registration and administrative control
1. You can register for one or more races via http://www.nkiame.nl/inschrijven/
2. Registration / administrative control: Friday 5:00 pm to 7:30 pm, Saturday 8:00 am to 11:00 am.
3. Please take the Registration Form (“Registratieformulier”, download on our internetsite) completed and signed to the administrative control. That will save you and us a lot of time.
4. Please do not forget to bring your VOUCHER. This is your proof of reservation.

Free training Mariembourg
1. The openinghours of the track can be found on the web page http://www.kartingdesfagnes.com.
2. It is advisable to check the page frequently for possible updates.
3. The track will be open for free training on Wednesday February 26th and Friday February 28th.
Fee trackrent Mariembourg is not included in registration fee race (to be paid in the shop).

Paddock, Campingsite, Electricity
1. Supply of electricity through the organization in the paddock for the weekend is mandatory. Costs € 20.00 for the weekend, to be paid in cash at the administrative check.
2. You can place your tents in the paddock from Wednesday February 26th.
3. Electricity camping is available. To be paid in the shop.
4. To stay  overnight in the paddock is forbidden.
5. On arrival at the circuit, it is necessary to contact the responsible person before you place your tent(s); Ben de Feyter (0032479803159)
6. No caravans or mobile homes are allowed in the paddock. These should be posted on the site.
7. Your cars should be parked outside the paddock on the designated park.

Warm-up engines
1. It is strictly forbidden to warm up engines. It is allowed to start the engine, but the engine must also be switched off immediately. Please note, this is made punishable in the Sporting Regulations.
2. For the class X30 Super Shifter, the following exception is made: half an hour before the start of each training and race there is a period of 5 minutes during which the engine may be warmed up; only at entrance Parc-Fermé.

Legenda
Karting des Fagnes
Rue du Karting (Parc Industriel) 13
B-5660 Mariembourg, België 
Internet http://www.kartingdesfagnes.com
Email info@kartingdesfagnes.com 
Tel 0032(60)312670