Aankondiging - NK 2-Takt IAME 2019 race 1 - Mariembourg

28 februari 2019

In de achter ons liggende periode zijn we met z’n allen weer druk bezig geweest om alles voor het nieuwe seizoen in gereedheid te brengen. U met uw teams, karts, motoren, wij met de organisatie, reglementen en klassen, zodat we samen het nieuwe seizoen goed voorbereid kunnen beginnen.

We hebben een prachtige kalender gerealiseerd, waarvan we komend weekeinde 02/03 maart het eerste Event gaan rijden op de geweldige track van Karting des Fagnes Mariembourg. We kunnen wel stellen dat we een enerverend weekeinde tegemoet kunnen zien.

Alle informatie - zoals reglementen, vademecum, inschrijfformulier, tijdschema, banden en verplicht tankstation - is voor u geplaatst als downloads op onze website. Leest u deze informatie aub goed door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Contactpersoon
Onze wedstrijdsecretaris, Mevr. Lidia Filius, is in het raceweekeinde uw contactpersoon richting organisatie en wedstrijdleiding. Lidia zal uw vragen en opmerkingen inventariseren en zo nodig terugkoppelen.

De klassen

 • Mini-Parilla 60cc
 • X30 Cadet 23
 • X30 Junior
 • X30 Senior
 • X30 Super Shifter (175 cc)

Vrije Trainingen Mariembourg
De openingstijden van de baan treft u op de internetpage van Karting de Fagnes Mariembourg, de link: https://www.kartingdesfagnes.com/

Huurmotoren
Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren. Dit geldt voor alle klassen. Info te verkrijgen via de organisatie info@nkiame.nl.

Banden

 • Banden, zowel slick als regen, worden uitsluitend op bestelling geleverd door PDB Vlaardingen, pdb@pdbkart.nl. 
 • Er mag niet met eigen banden worden gereden.
 • Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw erkende IAME dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze staat.

Informatie algemeen

 • Het circuit is op woensdag 27 en vrijdag 29 februari geopend voor trainingen (dagelijkse baanprijzen € 45,00 die niet bij het inschrijfgeld zijn inbegrepen). Op donderdag is het circuit gesloten voor trainingen.
 • Informatie treft u ook op onze informatieve website https://www.kartlife.nl/
 • Neemt u het Inschrijfformulier a.u.b. ingevuld en ondertekend mee naar de administratieve controle. Dat scheelt u en ons veel tijd.
 • Het gedragsprotocol is van  toepassing. Respecteer elkaar, de deelnemers en de organisatie. 
 • Transponders zijn te huur via de organisatie.
 • Vergeet u aub niet om uw licentie / ouder-kind licentie mee te nemen.
 • De aankondigingen en wedstrijdverslagen worden gepubliceerd op http://www.racexpress.nl en https://www.kartlife.nl 

Reservering races
U kunt voor de races reserveren via de volgende link: https://www.nkiame.nl/inschrijven/

Paddock, stroom, camping

 • Vanaf woensdag 27 maart kunt u uw tent(en) opzetten.
 • Er wordt in stroom voorzien, te betalen direct aan de baan in de shop.
 • Bij aankomst op het circuit is het noodzakelijk om de paddock verantwoordelijke te contacteren voordat u uw tenten opbouwt. Dit om de goede werking in de paddock niet te verstoren. 
 • Er mag niet in de paddock worden overnacht.
 • Personenwagens en lege bestelwagens moeten buiten de paddock geparkeerd worden. 

Addendum Technisch Reglement klasse X30 Super Shifter - carburateur
Enkel de carburateur Tillotson met nummer HB 15A 907 is toegelaten.
De voorgaande leveringen van carburateur Tillotson met nummer hb 15A 812 worden NIET toegelaten. 
Voor verdere informatie verwijzen we u graag naar uw erkend Service/Zegelpunt of de importeur IAME X30.

Warmdraaien kartmotoren
Er mogen GEEN motoren worden warmgedraaid. Het is toegestaan om de motor te starten, maar deze moet dan ook meteen weer worden uitgezet.
Voor de klasse Super Shifter wordt de volgende uitzondering gemaakt: een half uur voor aanvang van iedere training en wedstrijd geldt een periode van 5 minuten waarin er mag worden warmgedraaid; uitsluitend bij ingang Parc-Fermé.

Legenda
Karting des Fagnes
Rue du Karting (Parc Industriel) 13
B-5660 Mariembourg, België  
Internet http://www.kartingdesfagnes.com
Email info@kartingdesfagnes.com
Tel 0032(60)312670

 


 

In the weekend of March 2nd and 3rd we go for the first round of the 
IAME SERIES NETHERLANDS- DUTCH CHAMPIONSHIP IAME 2019 to Karting des Fagnes Mariembourg in Belgium.

Contact organisation
Our secretary, Mrs. Lidia Filius, will be your contact during the race weekend towards organization and racemanagement. Lidia will take notice of your questions and comments and, if necessary, provide feedback.

Information in general

 • All documents – as Reglements, Timeschedule, Registrationform, Tyres, Costs, Mandatory Fuelstation - will be placed as downloads on our website. 
 • Transponders can be rented from the organization.
 • Please do not forget to bring your Driverlicence and if applicable your Parent-Child licence to the administrative control on Saturday. (Time stated in Timeschedule).

Tyres
Tyres, both slick and rain, are delivered only by PDB Vlaardingen, email pdbkart@pdbkart.nl.
It is not allowed to drive with your own tyres.
Please do not forget to order your tyres on time at your authorized IAME dealer.

Classes

 • Mini-Parilla 60cc
 • X30 Cadet 23
 • X30 Junior
 • X30 Senior
 • X30 Super Shifter (175 cc)

Registration

 • You can register for one or more races via https://www.nkiame.nl/inschrijven/ 
 • Please take the Registration Form (“Registratieformulier”, download on our internetsite) completed and signed to the administrative control. That will save you and us a lot of time.

Free training Mariembourg

 • The openinghours of the track can be found on the web page http://www.kartingdesfagnes.com  
 • It is advisable to check the page frequently for possible updates
 • The track will be open for free training on Wednesday February 27th and Friday March 1st.

(Fee is not included in registration fee race; € 45,00 per day, to be paid in the shop)

Paddock, Campingsite

 • You can place your tents in the paddock from Wednesday February 27th.
 • Electricity is available. To be paid in the shop. To stay  overnight in the paddock is forbidden.
 • On arrival at the circuit, it is necessary to contact the responsible person before you place your tent(s). 
 • No caravans or mobile homes are allowed in the paddock. These should be posted on the site.
 • Your cars should be parked outside the paddock on the designated park.

Addendum Technical Regulations Class X30 Super Shifter - carburetor
Only the carburetor Tillotson with number HB 15A 907 is allowed. The previous deliveries of carburetor Tillotson with number hb 15A 812 are NOT allowed.
For further information we refer you to your authorized Service / Seal Point or the importer IAME X30.

Warm-up engines

 • It is strictly forbidden to warm up engines. It is allowed to start the engine, but the engine must also be switched off immediately.
 • For the class Super Shifter, the following exception is made: half an hour before the start of each training and race there is a period of 5 minutes during which the engine may be warmed up; only at entrance Parc-Fermé.

Legenda
Karting des Fagnes
Rue du Karting (Parc Industriel) 13
B-5660 Mariembourg, België  
Internet http://www.kartingdesfagnes.com  
Email info@kartingdesfagnes.com  
Tel 0032(60)31267