IAME SERIES NETHERLANDS-NK 2-Takt IAME 2019, Event 2 Venray

14 mei 2019

In het weekeinde van 1 en 2 juni gaan we voor het tweede event van de IAME SERIES NETHERLANDS – NK 2-Takt IAME naar alweer zo’n prachtig circuit, Raceway Venray. We gaan samen met u een enerverend weekeinde tegemoet. We zien er naar uit om u te treffen en  de deelnemers weer in actie te zien.

We maken er een bijzonder evenement van met trainingen op vrijdag en TWEE VOLLEDIGE RACEDAGEN OP ZATERDAG EN ZONDAG! Beide dagen kennen een eigen huldiging en tellen ieder afzonderlijk mee voor het Totaal klassement 2019.

Alle informatie - zoals reglementen, vademecum, inschrijfformulier, tijdschema, banden en verplicht tankstation - wordt voor u geplaatst als downloads op onze site www.nkiame.nl. Leest u deze informatie aub goed door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Contactpersoon
Onze wedstrijdsecretaris, Mevr. Lidia Filius, is in het raceweekeinde uw contactpersoon richting organisatie en wedstrijdleiding. Lidia zal uw vragen en opmerkingen inventariseren en zo nodig terugkoppelen.

De klassen
- Mini-Parilla 60cc
- X30 Cadet 23
- X30 Junior
- X30 Senior (+Rookie)
- X30 Super Shifter (175 cc)

Extra Trainingsdagen
Info en tijdschema extra trainingen staan vermeld op de Facebookpagina en website van Raceway Venray www.racewayvenray.com; 
-    Woensdag 15 mei van 14u tot 20u
-    Vrijdag 17 mei van 10u tot 18u
-    Woensdag 22 mei van 14u tot 20u
-    Woensdag 29 mei van 14u tot 20u
-    Donderdag 30 mei onder voorbehoud
-    Vrijdag 31 mei van 10u tot 18u

Het tijdschema training vrijdag 31 mei wordt als download geplaatst op onze internetsite www.nkiame.nl. Er wordt deze dag in extra training voorzien voor de klasse Super Shifter. (de baanhuur voor vrijdag is inclusief stroom).

Huurmotoren
Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren. Dit geldt voor alle klassen. Info te verkrijgen via de organisatie info@nkiame.nl.

Banden
-    Banden, zowel slick als regen, worden uitsluitend op bestelling geleverd door PDB Vlaardingen, http://pdb@pdbkart.nl. 
-    Er mag niet met eigen banden worden gereden.
-    Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw erkende IAME dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze staat.

Bijzonderheden algemeen
1. Op vrijdagmiddag zal aan het eind van de middag - zodra we zijn ingericht – de extra administratieve controle worden opengesteld;
2. Voor nieuwe rijders: op de site staat als download het Inschrijfformulier 2019; neemt u het aub ingevuld en ondertekend mee naar de administratieve controle, dat scheelt ons samen veel tijd;
3. Op onze internetsite is een document geplaatst over het verbod op warmdraaien van de motoren. Leest u dit aub goed door; zie het tijdschema voor de warm-up tijden voor de klasse Super Shifter.
4. Het gedragsprotocol is van  toepassing. Respecteer elkaar, de deelnemers en de organisatie. 
5. Transponders zijn te huur via de organisatie.
6. Vergeet u aub niet om uw licentie/ouder-kind licentie mee te nemen.
7. Indien u nog geen rijders/monteurspasje hebt ontvangen en nog in het bezit bent van de pasjes 2018 verzoeken we u deze mee te nemen naar de administratieve controle.
8. De aankondigingen en wedstrijdverslagen worden gepubliceerd op http://www.racexpress.nl en http://www.kartlife.nl

Reservering races
U kunt voor de races reserveren via de volgende link: https://www.nkiame.nl/inschrijven/

Bijzonderheden paddock, stroom, horeca Venray
1. Er wordt door Venray in stroom voorzien. De stroomkosten voor het raceweekeinde, €20,00 worden bij de administratieve controle a contant bij u in rekening gebracht;
2. U kunt vanaf donderdag uw tenten opbouwen in de paddock. Neemt u contact op met de paddock verantwoordelijke alvorens uw tenten op te bouwen.
3. De hoofdpoort blijft ’s-nachts open.
4. Personenwagens en lege bestelwagens moeten buiten de paddock geparkeerd worden.  
5. Er mag overnacht worden in de paddock.
6. Houdt u ruimtes vrij voor de toegang van hulpverleningsdiensten. Met name in de paddock gelegen achter de pit/garageboxen. De ruimte die vrij gehouden moet worden is aangeduid middels twee lijnen!
7. Het is strikt verboden om met karts in de ruimte gelegen achter de garages/pitboxen te rijden.
8. De kantine is op donderdag gesloten, op vrijdag geopend vanaf 09.00 uur en op zaterdag en zondag vanaf 08.00 uur.
9. Op zaterdag en zondag wordt in een friteskraam voorzien die op het terras van de kantine wordt geplaatst.

Warmdraaien motoren
Er mogen GEEN motoren worden warmgedraaid. Het is toegestaan om de motor te starten, maar deze moet dan ook meteen weer worden uitgezet.
Voor de klasse Super Shifter wordt de volgende uitzondering gemaakt: een half uur voor aanvang van iedere training en wedstrijd geldt een periode van 5 minuten waarin er mag worden warmgedraaid; uitsluitend bij ingang Parc-Fermé.

Legenda
Raceway Venray
Peelweg 47
5813 AD Ysselsteyn (provincie Limburg)
Telefoon: 0031478 513 100
Email: info@racewayvenray.com 


IAME SERIES NETHERLANDS
DUTCH CHAMPIONSHIP IAME 2019
EVENT 2 VENRAY (NL)

Dear participants IAME SERIES NETHERLANDS- DUTCH CHAMPIONSHIP IAME 2019 Event 2 Venray

In the weekend of June 1st and 2nd we go for the second round of the 
IAME SERIES NETHERLANDS- DUTCH CHAMPIONSHIP IAME 2019 to Raceway Venray in The Netherlands.

Contact organisation
Our secretary, Mrs. Lidia Filius, will be your contact during the race weekend towards organization and racemanagement. Lidia will take notice of your questions and comments and, if necessary, provide feedback.

Information in general
- All documents – as Reglements, Timeschedule, Registrationform, Tyres, Costs, Mandatory Fuelstation - will be placed as downloads on our downloads page
- Transponders can be rented from the organization.
- Please do not forget to bring your Driverlicence and if applicable your Parent-Child licence to the Drivers Registration on Saturday. (Time stated in Timeschedule).

Tyres
Tyres, both slick and rain, are delivered only by PDB Vlaardingen, email pdbkart@pdbkart.nl. 
It is not allowed to drive with your own tyres.
Please do not forget to order your tyres on time at your authorized IAME dealer.

Classes
- Mini-Parilla 60cc
- X30 Cadet 23
- X30 Junior
- X30 Senior (+ Rookie)
- X30 Super Shifter (175 cc)

Registration
- You can register for one or more races via http://www.nkiame.nl/inschrijven/ 
- New drivers: please take the Registration Form (“Registratieformulier”, download on our internetsite) completed and signed to the drivers registration. That will save you and us a lot of time.
- The behavioral protocol applies. Respect each other, the participants and the organization.
- Transponders can be rented through the organization.

Extra Trainingdays
Information and time schedule are placed on the Facebook page and website Raceway Venray www.racewayvenray.com; 
- Wednesday May 15 from 2 pm to 8 pm
- Friday May 17 from 10 am to 6 pm
- Wednesday May 22 from 2 pm to 8 pm
- Wednesday May 29 from 2 pm to 8 pm
- Thursday May 30 subject to change
- Friday May 31 from 10 am to 6 pm

The time schedule training Friday Mai 31st wil be posted as a download on our internetsite www.nkiame.nl. Extra training will be provided for the class Super Shifter.
The track rental for Friday includes electricity.

Details paddock, electricity, catering Venray
1. Electricity will be supplied by Raceway Venray. The costs for electricity for the race weekend, 
€ 20.00, will be charged to you in cash at the drivers registration;
2. You can build up your tents in the paddock from Thursday. Please contact the person in charge of the paddock before setting up your tents.
3. The main gate remains open at night.
4. Passenger cars and empty vans must be parked outside the paddock.
5. You can spend the night in the paddock.
6. Keep spaces free for emergency services. Especially in the paddock located behind the pit / garage boxes. The space that must be kept free is indicated by two lines!
7. It is strictly forbidden to drive karts in the area behind the garages / pit boxes.
8. The canteen is closed on Thursday, open on Friday from 9 a.m. and on Saturday and Sunday from 8 a.m.
9. A French fries stall is provided on Saturday and Sunday and placed on the terrace of the canteen.

Warm-up engines
- It is strictly forbidden to warm up engines. It is allowed to start the engine, but the engine must also be switched off immediately.
- For the class Super Shifter, the following exception is made: half an hour before the start of each training and race there is a period of 5 minutes during which the engine may be warmed up; only at entrance Parc-Fermé.

Legenda
Raceway Venray
Peelweg 47
5813 AD Ysselsteyn (provincie Limburg)
Telefoon: 0031478 513 100
Email: info@racewayvenray.com