IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME 2021 - Sportief Reglement - Sporting Regulations -Nieuw-New V2

27 mei 2021

Via deze weg willen wij u graag informeren over de wijziging van het Sportief Reglement IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME 2021.

Het Sportief Reglement Approved by KNAF under Permitnr. 0107.21.011 komt hiermee te vervallen en wordt vervangen door het Sportief Reglement Approved by KNAF unnder permitnr. 01.07.21.116. Dit reglement wordt voor u als download geplaatst op onze internetsite www.nkiame.nl.

De wijzigingen:
De klasse Mini-Parilla (+Rookie) wordt gesplitst in de klassen Mini-Parilla en Mini-Parilla Nationaal;
Wijziging in timing/aantal rijders/rijden sessies.

Art. 1.5 Toegankelijkheid klassen (met subklassementen)

Algemeen: er mag door iedere rijder slechts in één klasse worden deelgenomen.

Mini-Parilla Nationaal: Vanaf 7 t/m 10 jaar.
Waarbij de 10-jarigen (9 jaar in jaar dat je 10 wordt) de vrije keus hebben tussen de klassen Mini-Parilla en Mini-Parilla Nationaal.

Mini-Parilla: vanaf 10 t/m 11 jaar (jaar dat je 10 wordt t/m jaar dat je 12 wordt). 
Waarbij de 10-jarigen (9 jaar in jaar dat je 10 wordt) de vrije keus hebben tussen de klassen Mini-Parilla en Mini-Parilla Nationaal.

PER KLASSE INGEVAL EXTRA BIJZONDERHEID

Mini-Parilla en Mini-Parilla Nationaal
De klasse Mini-Parilla (+ Rookie) wordt met ingang van seizoen 2021 gesplitst in de klassen Mini-Parilla en Mini-Parilla Nationaal. De klasse Mini-ParillaNationaal wordt beschouwd als startersklasse, waardoor het subklassement Rookie in de klasse Mini-Parilla komt te vervallen.
De leeftijd van de rijders is bepalend voor het plaatsen in een van de twee klassen.

Art. 4.1 Timing, maximumaantal rijders

Het maximum aantal rijders bedraagt 36 per klasse. Indien er voor een specifieke klasse meer inschrijvingen zijn, dan behoudt de organisatie zich het recht voor om een nieuw tijdschema op te stellen waarin gereden wordt in series en twee finales A en B. In dit geval bedraagt het maximum aantal rijders per klasse 72.
Dit wordt verwerkt in het bijzonder reglement voor dat evenement.


Good evening everyone,

We would like to inform you about the changes to the Sporting Regulations IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME 2021.

The Sporting Regulations Approved by KNAF under Permit no. 0107.21.011 hereby will be canceled and replaced by the Sporting Regulations Approved by KNAF under permit no. 01.07.21.116. The new  regulations will be placed as a download for you on our website www.nkiame.nl.

The changes:

The class Mini-Parilla (+ Rookie) will be split into the classes Mini-Parilla and Mini-Parilla National;
Change in timing/number of drivers/series.
Art. 1.5 .
1. Mini-Parilla National : From 7 to 10 years.
The 10-year-olds (9 years old in the year you turn 10) have a free choice between the classes Mini-Parilla and Mini-Parilla National.
2. Mini-Parilla: from 10 to 11 years old (year you turn 10 up to and including year you turn 12).
The 10-year-olds (9 years old in the year you turn 10) have a free choice between the classes Mini-Parilla and Mini-Parilla National.

Details Mini-Parilla and Mini-Parilla National
The Mini-Parilla (+ Rookie) class will be split into the classes Mini-Parilla and Mini-Parilla National starting 01-06-2021. The class Mini-Parilla National will be considered as a starter class, which means that the Rookie sub-classification in the Mini-Parilla class will be canceled.
The age of the drivers determines placing drivers in one of the two classes.

Art. 4.1 Timing, Maximum Number of Drivers, Series
The maximum number of drivers per class is 36.
If there are more entries for a specific class, the organization reserves the right to draw up a new time schedule in which to run in series and two finals A and B. In this case, the maximum number of drivers per class is 72.
This will be processed in the special regulations for that event.