IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME 2022 - NIEUW-NEW-NOUVEAU - X30 MASTER KLASSE-CLASS-CLASSE

29 december 2021

In seizoen 2022 wordt aan de IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME de klasse X30 Senior Master toegevoegd.

De klasse zal bestaan uit een Totaalklassement, met drie Subklassementen:

X30 Senior Master Totaalklassement

  • Subklassement X30 SENIOR CUP
  • Subklassement X30 Master
  • Subklassement X30 Gentleman

De klasse X30 Senior Master is in deze opzet nieuw in de competitie. Alle rijders die voldoen aan het gewicht en leeftijdsgrens worden geplaatst in het totaal Klassement X30 Senior Master en daarnaast in het op hen van toepassing zijnde Subklassement X30 Senior Cup, X30 Master of X30 Gentleman.
 
Toegankelijkheid
X30 Senior Master: vanaf 18 jaar (jaar dat je 18 wordt).

  • Subklassement X30 SENIOR CUP: vanaf 18 t/m 29 jaar (jaar dat je 18 wordt t/m jaar dat je 29 wordt).
  • Subklassement X30 Master: vanaf 30 t/m 39 jaar (jaar dat je 30 wordt t/m jaar dat je 39 wordt).
  • Subklassement X30 Gentleman: vanaf 40 jaar (jaar dat je 40 wordt).

Gewicht
Het minimum gewicht is voor ieder Subklassement 168 KG.
 
Startnummers
- X30 Senior Cup 601 - 699
- X30 Master        401 - 499
- X30 Gentleman 501 - 599
 
Banden
Slick -  Komet K2M
Regenbanden - Komet K1W
 
X30 Masters, we zullen u graag verwelkomen bij de eerste race in 2022.


Good afternoon everyone,
 
In the 2022 season, the X30 Senior Master class will be added to the IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME.
 
The class will consist of an Overall Classification, with three Sub-Rankings.

X30 Senior Master
- Sub-classification X30 SENIOR CUP
- Sub-classification X30 Master
- Subclassification X30 Gentleman
 
The X30 Senior Master class is new to the competition in this format. All drivers who meet the weight and age limit will be placed in the overall X30 Senior Master Classification and additionally in the X30 Senior Cup, X30 Master or X30 Gentleman Sub-Classification applicable to them.
 
Accessibility
X30 Senior Master: from the age of 18 (year that you turn 18).
- Sub-classification X30 SENIOR CUP: from 18 to 29 years old (year you turn 18 until year you turn 29).
- Sub-classification X30 Master: from 30 to 39 years (year that you turn 30 until year that you turn 39).
- Sub-classification X30 Gentleman: from 40 years (year that you turn 40).
 
Weight
The minimum weight for each Subclassification is 168 KG.
 
Start numbers
- X30 Senior Cup 601 - 699
- X30 Master 401 - 499
- X30 Gentleman 501 - 599
 
Tyres
Slick - Comet K2M
Rain tyres - Komet K1W
 
X30 Masters, we look forward to welcoming you to the first race in 2022.


Dans la saison 2022, la Masterclass X30 Senior sera ajoutée à la IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME.
 
La classe se composera d'un classement général, avec trois sous-classes.
 
Classement Général Master Senior X30
- Sous-classement X30 SENIOR CUP
- Sous-classement X30 Master
- Sous-classement X30 Gentleman
 
La Masterclass X30 Senior est une nouveauté dans la compétition dans ce format. Tous les pilotes  respectant les limites de poids et d'âge seront placés dans le classement général X30 Senior Master et en plus dans la sous-classification X30 Senior Cup, X30 Master ou X30 Gentleman qui leur est applicable.
 
Accessibilité
X30 Senior Master : de 18 ans accomplis
- Sous-classification X30 SENIOR CUP : de 19 ans dans l’année à 29 ans dans l’année
- Sous-classification Master X30 : de 30 ans dans l’année à 39 ans dans l’année
- Sous-classement X30 Gentleman : de 40 ans accomplis
Poids
Le poids minimum pour chaque sous-classification est de 168 KG.
 
Numéros de départ
- X30 Senior Cup 601 - 699
- X30 Master 401 - 499
- X30 Gentleman 501 - 599
 
Pneus
Slick - Komet K2M
Pluie - Komet K1W
 
X30 Masters, nous nous réjouissons de vous accueillir pour la première course en 2022.