IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME WIJZIGING-CHANGE REGLEMENT 2021

18 november 2021

In het lopende seizoen IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME 2021 komen we als gevolg van eerdere Covid-19 maatregelen niet aan het aantal van vier wedstrijden, zoals vermeld in artikel 12.1 van het Sportief Reglement.

Na overleg met de KNAF worden de artikelen 12.1 Aantal wedstrijden en 12.3 Opzet Totaalklassement van het Sportief Reglement gewijzigd in:
 
Art. 12.1 Aantal wedstrijden
De Kalender 2021 bestaat uit drie wedstrijden.
 
Art. 12.3 Opzet Totaalklassement
1. Een wedstrijd bestaat uit drie sessies; twee kwalificatieheats en een finale. Iedere gereden sessie wordt gelijk gewaardeerd voor het Totaalklassement.
2. Het Totaalklassement kampioenschap wordt als volgt samengesteld: optelling van de negen (9) resultaten (punten behaald in de twee kwalificatieheats en de finale van elk van de drie wedstrijden).
3. Elke rijder dient van de negen resultaten de twee minst goede resultaten te schrappen. Met als extra bepaling dat er per wedstrijddag maximaal twee van de drie resultaten als schrap mogen worden aangewend.
4. Schrapresultaten mogen worden aangewend voor de wedstrijd(en) waaraan niet is deelgenomen.
5. Een nulresultaat als gevolg van een diskwalificatie kan niet dienen als schrapresultaat.
6. De titel van Kampioen IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME zal per klasse en indien van toepassing subklassement, toegekend worden aan de rijder die - na aftrek van de schrapresultaten - het grootst aantal punten heeft verzameld in zijn klasse dan wel subklassement.
7. Indien een wedstrijd wordt onderbroken zonder te kunnen worden hervat, en indien minder dan 2 ronden werden afgelegd, zullen geen punten toegekend worden.
8. Het geheel van de punten zal toegekend worden indien 75% of meer dan de voorziene afstand werd afgelegd.
9. Indien drie wedstrijdonderdelen van een wedstrijd geannuleerd worden door overmacht, kan de organisator in een andere wedstrijd voorzien.
 
Het betreffende Addendum is als download aan onze website toegevoegd.
 
Indien u zich als deelnemer hiermee niet kunt verenigen kunt u hiertegen tot uiterlijk vrijdag 19 november bezwaar aantekenen via email naar info@cpoint-racewear.com.