Kortingsactie - discount - Mini Parilla 2020

2 februari 2020

De IAME SERIES NETHERLANDS – NK IAME, “GEWOON HET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP” blijft in beweging.

“TOP KARTING, DAAR HOUDEN WE VAN”

 • De klasse Mini-Parilla 60 cc is pure power kartracing voor KIDs in de leeftijd van 7 jaar ( 6 jaar in het jaar dat je 7 wordt) tot en met het jaar dat je 12 wordt.
 • De klasse kent twee klassementen;
  • Totaal Klassement (voor alle rijders)
  • Subklassement Rookie (extra voor eerstejaars rijders in deze klasse).

“SNEL EN LEKKER VOORDELIG”

 • De Mini-Parilla motor is snel, heel snel.
 • De klasse is mede hierdoor de snelst groeiende klasse in Nederland geworden in deze leeftijdscategorie.
 • Wij zijn als organisatie fel gekant tegen tuning en hebben vanwege de gelijkwaardigheid in de motor gekozen voor de IAME Mini-Parilla.
 • Het komt bij ons dus op uw kind aan.

“JE VINDT HET BIJ IAME”
Het Nederlands Kampioenschap kent vier races op de beste kartbanen in Nederland en België; Mariembourg, Genk, Eindhoven en Venray.
 
“HOOGSTE KWALITEIT, BESTE PRIJS”
Diverse partijen ondersteunen de klasse Mini-Parilla, waardoor we u een wel heel bijzondere aanbieding kunnen doen.
 
“HET VERSCHIL IS HELDER”. U kiest, wij leveren

 • Nee, je hoeft je voor deze actie niet in te schrijven voor het hele seizoen.
 • Ja, de actie geldt per event per rijder voor één of meer races.
 • Ja, bij afzegging vindt er (gedeeltelijke) restitutie plaats van het inschrijfgeld.
 • Ja, Iedere deelnemer krijgt een prachtige korting van maar liefst € 100,00 per race op het inschrijfgeld, waardoor het inschrijfgeld op € 95,00 per event komt (Totaalbedrag voor Trainingen op zaterdag en Races op zondag).
 • Ja, de mensen die al hebben ingeschreven krijgen de korting doorberekend.

"JE VINDT HET BIJ IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME”

 • Mini-Parilla event, normaal € 195,00, nu na aftrek korting € 95,00.
 • Indien u voor alle races inschrijft is uw korting maximaal, dus € 400,00.
 • Bij inschrijving wordt u opgenomen in de "Grootste Familie” van Nederland.
 • U weet wel, die waar iedereen iedereen helpt.

HELLO Mini Parilla drivers,
 
The IAME SERIES NETHERLANDS - NK IAME, "JUST THE DUTCH CHAMPIONSHIP" continues to move.
 
"TOP KARTING, WE LIKE THAT".

 • The Mini-Parilla 60 cc class is pure power kart racing for KIDs from the age of 7 (6 years in the year you become 7) up to and including the year you become 7.
 • The class has two classifications;
  • Total Classification (for all drivers)
  • Sub-classification Rookie (extra for first-year drivers in this class).

 "FAST AND FUN".

 • The Mini-Parilla engine is fast, very fast.
 • Partly because of this, the class has become the fastest growing class in the Netherlands in this age category.
 • As an organization, we are strongly opposed to tuning and have therefor opted for the IAME Mini-Parilla because of the equality in the engine.
 • Your child makes the difference.

"YOU FIND IT AT IAME".
The Dutch Championship consists of four races on the best go-kart tracks in the Netherlands and Belgium; Mariembourg, Genk, Eindhoven and Venray.
 
"HIGHEST QUALITY, BEST PRICE".
Some  karting enthusiasts support our Mini-Parilla class, so we can make you a very special offer.
 
"THE DIFFERENCE IS BRIGHT". You choose, we deliver

 • No, you do not have to sign up for this promotion for the entire season.
 • Yes, the promotion applies per event per driver for one or more races.
 • Yes, upon cancellation there will be a (partial) refund of the registration fee.
 • Yes, Every participant receives a wonderful discount of no less than € 100.00 per race on the entry fee, so that the entry fee is € 95.00 per event (Total amount for trainings on Saturday and races on Sunday).
 • Yes, all participants who have already registered will also receive the discount.

"YOU WILL FIND IT AT IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME”

 • Mini-Parilla event, normally € 195.00. Now because of the discount € 95.00.
 • If you register for all races, then you will receive the total discount of € 400.00.
 • When you register, you will be included in the largest family in the Netherlands.
 • Yes, that one;  where everyone helps everyone.

 
The Team IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME