Aankondiging - announcement IAME SERIES NETHERLANDS - BEKC - NK Tillotson T4 2020 event 2 2020 Mariembourg

3 augustus 2020

We hebben met z’n allen hard gewerkt aan een spoedige (her)start van het kartseizoen. Het was lastig, duurde lang, maar het is gelukt: we gaan volgende week, in het weekeinde van 8-9 augustus voor de tweede seizoensrace van de IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME naar de geweldige track Karting des Fagnes in Mariembourg in België. We zien er naar uit om u te treffen en de rijders weer in actie te zien.

Klassen IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME

 • Mini-Parilla 60cc, met subklassement Rookie
 • IAME X30 Junior, met subklassement Rookie
 • IAME X30 Senior, met subklassement Rookie
 • IAME X30 Super Shifter

Documenten

Alle documenten  - zoals reglementen, overzicht kosten, inschrijfformulier, formulier technische registratie, tijdschema’s en reglement banden - zijn voor u geplaatst als downloads op onze site www.nkiame.nl. Leest u deze informatie aub goed door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Cpoint Protocol Covid-19 Kartdagen 2020

 1. Eén van de eisen die de Belgische en Nederlandse overheden stellen is een protocol, ingericht overeenkomstig de geldende voorschriften.
 2. De regels van de Kartbaan zijn leidend, zodat een aantal punten, zoals aantal toegelaten personen, af kan wijken van hetgeen in het protocol is opgenomen. Deze punten worden gecommuniceerd via de gebruikelijke kanalen.
 3. Het protocol is als download geplaatst op de internetsite www.nkiame.nl.
 4. We verzoeken u goed notie te nemen van de inhoud, zodat u niet voor verrassingen komt te staan, want iedere aanwezige is zelf individueel verantwoordelijk voor de naleving ervan.
 5. Gedurende het gehele raceweekeinde is het dragen van een mondkapje voor iedere aanwezige verplicht op het gehele terrein, dus ook onder 12 jaar en inclusief de tenten, m.u.v. zittend in de horeca.

Een punt uit het protocol gewijzigd

Iedere rijder mag zich in het raceweekeinde laten vergezellen door maximaal twee begeleiders, inclusief monteur. Buiten deze bekendgemaakte personen mag er op die dagen geen publiek aanwezig zijn.

Aanmelding link Karting des Fagnes

We publiceren op onze Facebookpagina een link via welke iedere rijder zich aan moet melden bij Karting des Fagnes. Extra per rijder aan te melden personen maximaal 1 begeleider en 1 monteur. Deze link wordt u ook per email toegezonden.

Overnachting/camping/douches

 1. Er mag op het terrein niet op andere delen van het terrein dan de camping worden overnacht.
 2. De camping is geopend van donderdag 18.00 uur tot zondag 19.00 uur.
 3. De kosten bedragen € 35,00 per nacht per camper/caravan, inclusief elektriciteit en water.
 4. De ruimte tussen campers/caravans bedraagt vijf meter.
 5. Uitsluitend toegang voor personen die zich bij Karting des Fagnes hebben aangemeld. Alleen personen die tot de paddock worden toegelaten krijgen  toegang tot de camping.
 6. Er mogen niet meer dan vijf personen samenkomen.
 7. De rust moet gewaarborgd blijven, er mogen geen groepen mensen bij elkaar komen en uiteraard niet gebarbecued. Houdt u zich aan de regels.
 8. Bewaking is aanwezig. Deze zal ook op de naleving van de regels toezien.
 9. De douches zijn geopend vanaf vrijdagavond.
 10. Vrijdag 16.00 – 21.00 uur
 11. Zaterdag 16.30 – 22.00 uur
 12. Reservering in de cafetaria. Gratis voor personen die de camping hebben betaald (3 personen per camper/caravan); € 5,00 voor iedere extra persoon.
 13. Na ieder bezoek worden de douches gereinigd.

Vrije Trainingen

 1. Circuit open voor trainingen op 5, 6 en 7 augustus.
 2. Toegang tot trainingen alleen na reservering via de website www.kartingdesfagnes.com. (dagelijkse baanprijzen die niet bij het inschrijfgeld zijn inbegrepen).

Woensdag 5 en donderdag 6 augustus
Groot circuit van 09.00 – 15.00 uur
Klein circuit van 15.45 – 18.00 uur
Trackfee € 40,00 per rijder
Geen elektriciteit in paddock

Vrijdag 7 augustus
Alleen toegang voor deelnemers aan de wedstrijden
Groot circuit van 08.30 – 16.00 uur
Trackfee € 50,00 per rijder (ook voor leden/abonnees)
Inclusief elektriciteit in paddock

Let u aub in het bijzonder op deze informatie
1. Vergeet u aub niet om uw VOUCHER, het bewijs van reservering mee te nemen.
2. Voor nieuwe rijders: op de site staat als download het Inschrijfformulier 2020; neemt u het aub ingevuld en ondertekend mee naar de administratieve controle, dat scheelt ons samen veel tijd.
3. Het gedragsprotocol is van  toepassing. Respecteer elkaar, de deelnemers en de organisatie.
4. Transponders zijn te huur via de organisatie. Aan te vragen via de link: http://users.telenet.be/racetiming/contact.htm 
5. Iedere kart moet op een dekzeil, met minimum afmeting 3x4 mtr. worden geplaatst, ter bescherming van de ondergrond.
6. Ruimtes tussen de karts in de tenten, minimaal 1,5 meter rondom.
7. Op elke vorm van vervuiling staat voor de overtreder een boete van € 500,00.
8. Voordat u het terrein verlaat, moet de plek van elk team/rijder perfect schoon zijn (geen afval, geen tie-raps, geen banden achterlaten).
9. Het rijden met voertuigen op het gehele terrein is verboden. Laat u voertuigen als steps, fietsen en scooters aub gewoon thuis. Gebruik ervan is strafbaar gesteld in het Wedstrijd Reglement.

Aankondigingen

Deze worden per email verzonden en gepubliceerd op www.kartlife.nl en onze Facebook pagina.
 
Administratieve controle

VRIJDAG 7 augustus
17.00 – 17.45  Mini-Parilla
17.45 – 18.30  X30 Junior
18.30 – 19.00  X30 Senior
19.00 – 19.30  BEKC/Tillotson T4
19.30 – 20.00  X30 Super Shifter
 
ZATERDAG 8 augustus
08.00 – 09.00 Alle klassen
 
We adviseren de deelnemers die niet op vrijdag kunnen inschrijven, dit te laten verzorgen door een teammanager. De servicepunten/teams zijn hiervan ook door ons in kennis gesteld. Dit om er zeker van te zijn dat u de bandjes heeft die toegang geven als u bij de hoofdingang arriveert.
We adviseren om de nodige formulieren en uw administratie in orde te brengen, zodat u dat niet ter plaatse nog moet doen.
Vragen en opmerkingen kunt u schriftelijk indienen via de postlade bij de ingang secretariaat. Vragen worden schriftelijk beantwoord, dan wel telefonisch. Telefoonnummer aub vermelden op het formulier dat u indient.

Briefing

Er zal geen briefing plaatsvinden.
De briefing wordt in het Nederlands en Engels als download geplaatst op de site www.nkiame.nl. Neemt u aub goed notie van dit document.

Startprocedure uitleg

Een document met uitleg over de startprocedure is als download geplaatst op de site www.nkiame.nl. Neemt u aub goed notie van dit document.

Prijsuitreiking

Er zal geen prijsuitreiking plaatsvinden.
De trofeeën (ook de trofeetjes voor alle Mini-Parilla deelnemers) staan voor u klaar en kunnen telkens na afloop van de afsluitende races worden afgehaald door de prijswinnaars.

Huurmotoren

Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren. Dit geldt voor alle klassen. Info te verkrijgen via de organisatie info@nkiame.nl.

Banden

1. Banden, zowel slick als regen, worden uitsluitend op bestelling geleverd via PDB Vlaardingen, pdbkart@pdbkart.nl.
2. Er mag niet met eigen banden worden gereden.
3. Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw erkende IAME dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze internetsite.
4. Zowel de slicks als regenbanden moeten worden aangemeld bij de scanning. Uitsluitend nieuwe banden mogen worden aangemeld, slicks en regen.

Reservering races

Deze wedstrijd stond op de oorspronkelijke eerste kalender gepland als race 4.
De al gedane inschrijving voor race 4 gaan over naar deze nieuwe race 2 Mariembourg.
Overige deelnemers kunnen voor deze eerste race reserveren via de volgende link: https://www.nkiame.nl/inschrijven/

Verplicht tankstation

Het verplicht tankstation is Total, Route Charlemagne nr 33, 5660 Couvin. Zie de flyer, download op onze site. Bewaart u aub uw tankbon. Deze moet u op verzoek organisatie tonen.

Paddock, stroom, camping

1. Tenten kunnen vanaf woensdag 5 augustus worden opgebouwd.
2. Bij aankomst op het circuit is het noodzakelijk om de paddock verantwoordelijke te contacteren voordat u uw tenten opbouwt; Ben de Feyter (0032479803159). Dit om de goede werking in de paddock niet te verstoren.
3. Tenten dienen min. 1,5 meter uit elkaar te staan en twee zijden moeten open blijven tbv ventilatie.
4. Personenwagens en lege bestelwagens moeten buiten de paddock geparkeerd worden. Houdt u er aub rekening mee, dat er gecontroleerd wordt en voertuigen die er niet mogen staan verplaatst dienen te worden, ook als de tent als is opgebouwd.
5. Afname stroom paddock voor het weekeindeis verplicht. Kosten € 20,00 voor het weekeinde, te voldoen a contant bij de administratieve controle.
6. Er wordt op de camping in stroom en water voorzien, te betalen direct aan de baan in de shop.

Warmdraaien motoren

1. Er mogen GEEN motoren worden warmgedraaid. Het is toegestaan om de motor te starten, maar deze moet dan ook meteen weer worden uitgezet. Let u op, dit is  strafbaar gesteld in het Wedstrijd Reglement.
2. Voor de klasse X30 Super Shifter wordt de volgende uitzondering gemaakt: een half uur voor aanvang van iedere training en wedstrijd geldt een periode van 5 minuten waarin er mag worden warmgedraaid; uitsluitend bij ingang Parc-Fermé.
 
Legenda

Karting des Fagnes
Rue du Karting (Parc Industriel) 13
B-5660 Mariembourg, België 
Internet http://www.kartingdesfagnes.com
Email info@kartingdesfagnes.com
Tel 0032(60)312670


Dear participants IAME SERIES NETHERLANDS- DUTCH CHAMPIONSHIP IAME 2020 Event 2 Mariembourg.

We have worked hard on an early (re) start of the karting season.
It was difficult, took a long time, but we succeeded: next week, in the weekend 8-9 August, we are going for the second race of the IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME to the wonderfull track Karting des Fagnes in Mariembourg in Belgium.We look forward to meeting you and seeing the drivers back in action.
 
Classes IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME
1. Mini-Parilla 60cc + Subklassement Rookie
2. X30 Junior + Subklassement Rookie
3. X30 Senior + Subklassement Rookie
4. X30 Super Shifter
 
Cpoint Protocol Covid-19 Karting Days 2020
One of the requirements set by the Belgian and Dutch governments is a protocol, set up in accordance with the applicable regulations.
The rules of the Karting Track are leading, so that a number of points, such as the number of admitted persons, may deviate from what is included in the protocol. These points are communicated via our usual channels.
The protocol is posted as a download on our internet site www.nkiame.nl.
We request that you take note of the content, so that you will not face any surprises, because each person present is individually responsible for compliance.

Facemask
During the entire race weekend, wearing a face mask is mandatory for everyone present on the entire site, including children under 12 years and including tents, with the exception when you are seated in the canteen of Karting des Fagnes.

Registration link Karting des Fagnes
On our Facebook page we will publish a link via which every rider must register at Karting des Fagnes. Additional persons to be registered per rider maximum 1 guide and 1 mechanic. We will also send this link per email.

Information in general
1. All documents – as Reglements, Timeschedule, Registrationform, Tyres, Costs, Mandatory Fuelstation - will be placed as downloads on our internetsite www.nkiame.nl.
2. Transponders can be rented from the organization (€ 25,00/weekend). Request to hire Transponder via the link http://users.telenet.be/racetiming/contact.htm
3. Please do not forget to bring your Driver licence and if applicable your Parent-Child licence to the administrative control on Saturday. (Time stated in Timeschedule).
4. Use of all vehicles in the paddock is strictly forbidden: please  leave these vehicles at home. Please note, this is made punishable in the Sporting Regulations.
 
Registration and administrative control
1. You can register for one or more races via http://www.nkiame.nl/inschrijven/
2. Registration / administrative control:

FRIDAY August 7th
17.00 – 17.45  Mini-Parilla
17.45 – 18.30  X30 Junior
18.30 – 19.00  X30 Senior
19.00 – 19.30  BEKC/Tillotson T4
19.30 – 20.00  X30 Super Shifter
 
SATURDAY august 8th
08.00 – 09.00              All Classes
 
Please take the Registration Form (“Registratieformulier”, download on our internetsite) completed and signed to the administrative control. That will save you and us a lot of time.
Please do not forget to bring your VOUCHER. This is your proof of reservation.
 
Documents
All documents - such as regulations, overview costs, registration form, technical registration form, timetables and tire regulations - are placed for you as downloads on our internetsite www.nkiame.nl.  
 
Briefing
There will be no briefing.
The briefing can be downloaded from the site www.nkiame.nl in Dutch and English from Wednesday. Please take note of this document.
 
Start Procedure Explanation
A document explaining the starting procedure has been placed as a download on the site www.nkiame.nl. Please take note of this document.
 
Prize giving
There will be no prize giving.
The trophies (including the trophies for all Mini-Parilla participants) can be collected by the prize winners after the finals.
 
Reservation for this event
This event was scheduled for race 4 on the original first calendar.
The registrations already made for race 4 will be transferred to this new event 2 Genk.
All other participants can make a reservation for this first event via the link:
www.nkiame.nl/inschrijven. 

Mandatory fuelstation
The mandatory fuelstation is Total, Route Charlemagne nr 33, 5660 Couvin.
See the flyer, download on our site. Please keep your fuel receipt. You must show this organization upon request.
 
Tyres

Tyres, both slick and rain, are delivered only by PDB Vlaardingen, email pdbkart@pdbkart.nl.
 It is not allowed to drive with your own tyres.
Please do not forget to order your tyres on time at your authorized IAME dealer.
Both slicks and rain tires must be provided for scanning. Only new slick and rain tires can be registered.
 Overnight stays / camping / showers
It is not allowed to spend the night on parts of the site other than the campsite.
 
Camping
Open from Thursday 6pm to Sunday 7pm
A security guard is present and will check whether everyone is following the rules
Up to maximum five people together (no meeting, party, barbecue, etc.)
The persons allowed on the paddock are the same as those allowed on the campingsite
Campers / caravans must be 5 meters apart
The showers are open from Friday evening. Access ONLY THROUGH BOOKING in the canteen:
Friday 6:00 pm - 9:00 pm
Saturday 6:30 pm - 10:00 pm
Free for the people who paid for the campsite (3 people per camper / caravan) ; € 5.00 per extra person
The showers will be cleaned after every use
The camping costs are set at € 35,00 per night per camper / caravan, including electricity and water
Training days
1. The openinghours of the track can be found on the web page http://www.kartingdesfagnes.com.
2. Circuit open for training on August 5, 6 and 7.
3. Access to trainings only after reservation via the website www.kartingdesfagnes.com. (daily prices that are not included in the registration fee).
4. During these training days, wearing a facemask for everyone present is compulsory from Friday on the entire site, including children under 12 years and including the tents, with the exception of being seated  in the canteen.
 
Wednesday 5 and Thursday 6 August
Full track from 9 a.m. to 3 p.m.
Small track from 3:45 PM - 6 PM
Track fee € 40.00 per driver
No electricity in paddock
Friday, August 7
Access only for attendees
Full track from 8:30 am to 4:00 pm
Track fee € 50.00 per rider (also for members / subscribers)
Including electricity in paddock
Paddock, Campingsite, Electricity
1. Supply of electricity paddock through the organization in the paddock for the weekend is mandatory. Costs € 20.00 for the weekend, to be paid in cash at the administrative control.
2. Electricity camping is available. To be paid in the shop.
3. You can place your tents in the paddock from Wednesday August 5th.
4. Tents should be at least 1.5 meters apart and two sides should be left open for ventilation. 
5. To stay  overnight in the paddock is forbidden.
6. On arrival at the circuit, it is necessary to contact the responsible person before you place your tent(s); Ben de Feyter (0032479803159)
7. No caravans or mobile homes are allowed in the paddock. These should be posted on the campingsite.
8. Your cars should be parked outside the paddock on the designated park.
9. Every go-kart has to be placed onto a tarpaulin. Any kind of pollution will be fined by
€ 500,00.
10. Before leaving the track, the spot from every team / driver has to be perfectly clean (no garbage, no tie-raps, no tyres)
 
Warm-up engines
1. It is strictly forbidden to warm up engines. It is allowed to start the engine, but the engine must also be switched off immediately. Please note, this is made punishable in the Sporting Regulations.
2. For the class X30 Super Shifter, the following exception is made: half an hour before the start of each training and race there is a period of 5 minutes during which the engine may be warmed up; only at entrance Parc-Fermé.

Legenda
Karting des Fagnes
Rue du Karting (Parc Industriel) 13
B-5660 Mariembourg, België 
Internet http://www.kartingdesfagnes.com
Email info@kartingdesfagnes.com 
Tel 0032(60)312670