Home

NK IAME

IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME - Officieel KNAF Nederlands Kampioenschap Karting

De IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME is het officieel Nederlands Kart Kampioenschap IAME en wordt onder auspiciën van de Nederlandse ASN KNAF georganiseerd.
Het kampioenschap is een officiële nationale IAME kartserie, de IAME SERIES NETHERLANDS.

KALENDER en TICKETS IWF24

Ons grote doel blijft om karting te promoten via het organiseren van goed georganiseerde events op sterke internationale banen.
Een doel, dat we samen met importeur PDB, de servicepunten en deelnemers realiseren en dat internationaal haar vruchten afwerpt.

Voor 2024 bestaat de kalender uit één Major event op Karting des Fagnes Mariembourg (B), 15-17 maart 2024. 
In dit event wordt gestreden om de titels Nederlands Kampioen IAME en om de Tickets voor de IAME WORLD FINALS (IWF) 2024, dat van 4-9 november 2024 wordt georganiseerd in Valencia Spanje!

LICENTIE

De licentie kunt u voor Nederland aanvragen bij de KNAF via www.knaf.nl en voor België bij de RACB via www.racb.com.
De ouder- kind licentie is vereist ingeval van minderjarigheid rijder (NL).
De minimaal vereiste licentie is voor Nederlandse deelnemers de KNAF licentie Nationaal (EU), voor Belgische deelnemers de Licentie Nationaal en voor buitenlandse deelnemers de nationale clublicentie van een andere ASN die onder auspiciën staat van de FIA. 
Voor Nederlandse deelnemers let op; de KNAF stelt eisen aan scholing en examens. Informeert u bij de KNAF naar de bijzonderheden.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME - Official KNAF Dutch Kart Championship

The IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME is the official Dutch Kart Championship IAME and is organized under the auspices of the Dutch ASN KNAF.
The championship is an official IAME karting series, IAME SERIES NETHERLANDS. 

Our main goal remains to promote karting by organizing well-organized events on strong international tracks.
A goal that we are achieving together with Dutch importer PDB, the service points and participants, and that is bearing fruit internationally.

CALENDAR en TICKETS IWF24

For 2024, the calendar consists of one Major event at Karting des Fagnes Mariembourg (B), 15-17 March 2024.  
In this event there will be raced for the titles of Dutch Champion IAME and also for the tickets for the IAME WORLD FINALS (IWF) 2024, which will be organized from November 4-9, 2024 in Valencia Spain!)

LICENSE

Dutch drivers can apply for the license from the KNAF via www.knaf.nl, Belgian drivers from the RACB via www.racb.com.
Dutch participants, please note; the KNAF sets requirements for training and exams. Please inquire at the KNAF for the details.  
The minimum required license is the KNAF license National (EU) for Dutch participants, the National License for Belgian participants and the national club license of another ASN under the auspices of the FIA for foreign participants. The Dutch parent-child license is required in case of underage driver (NL).