AANKONDIGING-ANNOUNCEMENT IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME-GK4 Form. Honda 9PK-BEKC 2022 -2 EINDHOVEN

8 februari 2022

In het weekeinde van 19-20 februari 2022 gaan we met de tweede gecombineerde seizoensrace van de IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME en GK4 Formula Honda 9PK en BEKC naar de geweldige Nederlandse karttrack Kartcircuit De Landsard Eindhoven. We zien er enorm naar uit om u te treffen in deze tweede seizoenswedstrijd en de Warriors in actie te zien.

TICKETS IAME WORLD SERIES-IWS 2022
De tweede race tellend voor het behalen van de Tickets NL voor de IAME WORLD SERIES - IWS 2022 brandt los. De bijzonderheden over de te winnen tickets hebben we bekendgemaakt via email en kunt u nalezen op onze Facebook pagina.

Inschrijven:
U kunt voor het event inschrijven via de links:

De reservering sluit op woensdagavond 16 februari om 20.00 uur.

Documenten
Alle documenten  - zoals reglementen, overzicht kosten, inschrijfformulier, formulier technische registratie, tijdschema’s en reglement banden – zijn voor u geplaatst als downloads op onze sites www.nkiame.nl en www.gk4kartseries.com. Leest u deze informatie aub goed door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Cpoint Protocol Covid-19 Kartdagen en toegelaten personen

 • Eén van de eisen die de Nederlandse overheid stelt is een protocol, ingericht overeenkomstig de geldende voorschriften.
 • De regels van de kartbaan zijn leidend, zodat een aantal punten, zoals aantal toegelaten personen, kan afwijken van hetgeen in het protocol is opgenomen.
 • Het protocol, de geldende versie 2021, is als download geplaatst op de internetsites www.nkiame.nl en www.gk4kartseries.com.

Als gevolg van deze regels dient u met het volgende rekening te houden

 • Toegelaten personen op gesloten plaatsen, zoals opstelplaats: rijders, geregistreerde teameigenaren en per rijder 1 monteur en max. 1 begeleider.
 • Publiek wordt toegelaten.
 • Het Coronatoegangsbewijs is verplicht. Er wordt vanaf 18 jaar een QR code verlangd. U dient zich te melden bij het secretariaat, waar uw QR code wordt gecontroleerd.
 • Polsbandjes: iedere toegelaten persoon krijgt bij de administratieve controle een polsbandje.
 • Mondkapjes draagplicht: het dragen van een mondkapje is verplicht op alle officiële plaatsen, zoals; Kantine-Secretariaat-Startopstelling-Parc-Ferme-Technische controle. Overigens wordt geadviseerd op het tereein een mondkapje te dragen.
 • U dient onderling minimaal 1,5 meter afstand te houden.

Secretariaat

 • Het Secretariaat zal op vrijdagmiddag omstreeks 18.00 uur, worden opengesteld.
 • Het Secretariaat is buiten de inschrijvingen niet toegankelijk, behoudens indien u dringende vragen heeft, een protest wilt indienen of door de organisatie wordt uitgenodigd.
 • Vragen en opmerkingen kunnen worden ingediend bij het secretariaat. Het daartoe bestemde formulier kunt u afhalen bij het Secretariaat. Vragen worden schriftelijk of telefonisch beantwoord. Vermeld a.u.b. uw telefoonnummer op het formulier dat u indient. 

Administratieve controle

 • We adviseren u om de nodige formulieren en uw administratie in orde te brengen, zodat u dat niet ter plaatse nog moet doen.
 • Vergeet u aub niet om uw licentie/ouder-kind licentie mee te nemen.

VRIJDAG 18 februari    
18.00 – 20.00                  Alle klassen IAME en GK4/BEKC
 
ZATERDAG 19 februari    
08.00 – 09.00                  Alle klassen IAME en GK4/BEKC
18.00 – 20.00                  IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME
 
ZONDAG 20 februari    
08.00 – 09.00                  IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME
 
Indeling event

 • Woensdag 16 en vrijdag 18 februari: vrije trainingen voor alle klassen, georganiseerd door Kartcircuit De Landsard. Op donderdag 17 februari is de baan gesloten.
 • Zaterdag 19 februari: vrije trainingen voor alle klassen en wedstrijddag voor de GK4 Formula Honda 9PK (sprint) en BEKC.
 • Zondag 20 februari: wedstrijddag IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME.

Klassen IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME
- Mini-Parilla
- Mini-Parilla Nationaal
- IAME X30 Junior, met subklassement Rookie
- IAME X30 Senior, met subklassement Rookie
- IAME X30 Senior Master, met subklassementen X30 Senior Cup, X30 Master en X30 Gentleman

Klasse BEKC
- Totaal Klassement
- Subklassement X30 Senior
- Subklassement Rotax Max Senior
- Subklassement X30 / Rotax Max Junior

Klasse GK4 Formula Honda 9PK
- Totaal Klassement
- Subklassement Junior
- Subklassement Senior
- Subklassement Ladies

Overnachten

 • U mag overnachten in uw voertuig op de paddock.
 • Er mag uiteraard niet gebarbecued of een “feestje gebouwd” worden. Houdt u zich aan de regels. We zijn te gast bij Kartcircuit De Landsard en moeten ons als zodanig gedragen.

Paddock, stroom, bijzonderheden

 • Er wordt niet in stroom voorzien door Kartcircuit De Landsard.
 • Tenten kunnen worden opgezet vanaf zaterdag 12 februari.
 • Op donderdag is de kartbaan NIET geopend.
 • Bij aankomst op het circuit is het noodzakelijk om de paddock verantwoordelijke van de baan te contacteren voordat u uw tenten opbouwt en daarnaast Ben de Feyter (0032479803159). Dit om de goede werking in de paddock niet te verstoren.
 • Tenten dienen min. 1,5 meter uit elkaar te staan tbv ventilatie.
 • Iedere kart moet op een dekzeil, met minimum afmeting 3x4 mtr. worden geplaatst, ter bescherming van de ondergrond.
 • Ruimtes tussen de karts in de tenten, minimaal 1,5 meter rondom.
 • Personenwagens en lege bestelwagens moeten buiten het terrein geparkeerd worden. Houdt u er aub rekening mee, dat er gecontroleerd wordt en voertuigen die er niet mogen staan verplaatst dienen te worden, ook als de tent al is opgebouwd.
 • Voordat u het terrein verlaat, moet de plek van elk team/rijder perfect schoon zijn (geen afval, geen tie-raps, geen banden achterlaten).
 • Op elke vorm van vervuiling staat voor de overtreder een boete van € 500,00.
 • Let u aub op de regel uit het Sportief Reglement betreffende de vereiste brandblusser. Hierop zal worden gecontroleerd!

Vrije Trainingen
Voor de openingstijden van de baan voor vrije trainingen verwijzen we u ook graag naar de website www.outdoorkarting.nl. (dagelijkse baanprijzen die niet bij het inschrijfgeld zijn inbegrepen).

Huurmotoren
Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren. Dit geldt voor alle klassen. Info te verkrijgen via de organisatie info@nkiame.nl.
 
Technische Controles
De tijden van de technische controle staan vermeld op het tijdschema.
 
Banden
Voor de tijdstippen afhalen banden verwijzen we u graag naar het tijdschema.
Banden, zowel slick als regen, worden uitsluitend op bestelling geleverd via:

 • PDB Vlaardingen, pdbkart@pdbkart.nl, voor IAME SERIES NETHERLANDS.
 • DFK Antwerpen, gk4tyres@outlook.be, voor Formula Honda 9PK en BEKC.
 • Er mag niet met eigen banden worden gereden.
 • Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw erkende dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze internetsite.
 • Zowel de slicks als regenbanden moeten worden aangemeld bij de scanning.
 • Uitsluitend nieuwe banden mogen voor de IAME klassen worden aangemeld, slicks en regen.

VERPLICHT TANKSTATION IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME

 • Tankstation SHELL BEST
 • Eindhovenseweg Zuid 63
 • 5683 PW Best
 • Zie ook de flyer, download op de site www.nkiame.nl
 • Bewaart u aub uw tankbon. Deze moet u op verzoek organisatie tonen.

Warmdraaien motoren
Er mogen GEEN motoren worden warmgedraaid. Het is toegestaan om de motor te starten, maar deze moet dan ook meteen weer worden uitgezet. Let u op, dit is strafbaar gesteld in het Sportief Reglement.
 
Briefing/Startprocedures

 • Er zal geen briefing in persoon plaatsvinden.
 • De digitale briefing wordt in het Nederlands en Engels als download geplaatst op onze internetsite.
 • Tevens worden documenten geplaats betreffende de startprocedures.
 • Neemt u aub goed notie van deze documenten.

Prijsuitreiking

 • Zaterdag Honda 9PK vanaf 16.55 en BEKC vanaf 19.15 uur.
 • Zondag IAME per klasse vanaf 16.00 uur.

Legenda
Kombi Kartcircuit De Landsard
Landsardseweg 47
5657 AB Eindhoven (NL)
Internet http://www.outdoorkarting.nl   
Email info@outdoorkarting.nl  
Tel 0031(0)402052750
 
INSPIRE YOUR DREAMS, LET'S RACE!


Dear participants,

In the weekend of February 19-20, 2022, we will head to the great Dutch kart track Kartcircuit De Landsard Eindhoven with the second combined season race of the IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME, and GK4 Formula Honda 9PK and BEKC Endurance Karting 4Teams.
We look forward to meet you all in Eindhoven and to see the Warriors in action.

TICKETS IAME WORLD SERIES-IWS 2022
The second race counting towards obtaining the Tickets NL for the IAME WORLD SERIES - IWS 2022 is on fire. We have announced the details about the tickets to be won by email. These also can be found on our Facebook page.
 
RESERVATION
You can make your reservation on our websites via the link:
IAME: www.nkiame.nl/inschrijven.
GK4 Formula Honda 9HP: www.gk4kartseries.com/inschrijven

The reservation will be closed on Wednesday evening February 16. at 8 p.m.

Cpoint Protocol Covid-19 Karting Days
We will work strictly according to this protocol (applicable version 2021) and in accordance with applicable government regulations.
Please note: rules can be changed according to government measures or instructions from Kartcircuit De Landsard.
The protocol has been posted as a download on our internet sites www.nkiame.nl and www.gk4kartseries.com.
We request that you take note of the content, so that you will not face any surprises, because each person present is individually responsible for compliance.
 
As a result of these rules, you should keep the following in mind:

 • Permitted persons in restricted areas such as parc-ferme: drivers, registered team owners and per driver 1 mechanic and max. 1 supervisor.
 • Spectators will be allowed.
 • QR code will be required from the age of 18. You must report to the secretariat, where your QR code will be checked.
 • Wristbands: every admitted person will receive a wristband during the administrative check.
 • Mandatory face masks: wearing a face mask is mandatory in all official places, such as; Canteen-Secretariat-Starting position-Parc-Ferme-Technical control.
 • You must keep at least 1.5 meters away from each other.

Documents, protocol behaviour, rental transponders

 • All documents - such as regulations, overview of costs, registration form, technical registration form, time schedules and tire regulations - have been placed for you per championship as downloads on our sites www.nkiame.nl and www.gk4kartseries.com.
 • Please read this information carefully so that you are not faced with any surprises.
 • For new drivers: on the applicable internetsite you can download the Registration Form 2022; Please fill it in and bring it with you to the administrative control, that will save us and you a lot of time.
 • The Behavioral Protocol applies. Respect each other, the participants and the organization.
 • Transponders can be rented through the organization. 
 • To be requested via http://users.telenet.be/racetiming/contact.htm

DRIVERS REGISTRATION

FRIDAY February 18.
- 18.00 – 20.00                  All classes IAME and GK4/BEKC
 
SATURDAY February 19.
- 08.00 – 09.00                  All classes IAME and GK4/BEKC
- 18.00 – 20.00                  IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME
 
SUNDAY February 20.
- 08.00 – 09.00                  IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME

Weekend layout

 • Wednesday 16 and Friday 18. February: free training voor all classes, organized by Kartcircuit De Landsard. Thursdays the track will be closed.
 • Saturday February 19.: free training for all classes and raceday GK4 Formula Honda 9PK (sprint) and BEKC.
 • Sunday February 20.: raceday IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME. 

Classes IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME 2022
- Mini-Parilla
- Mini-Parilla National
- IAME X30 Junior & subclassification Rookie
- IAME X30 Senior & subclassification Rookie
- IAME X30 Senior Master, & subclassifications X30 Senior Cup, X30 Master and X30 Gentleman

Class BEKC
- Total Classement
- Subclassification X30 Senior
- Subclassification Rotax Max Senior
- Subclassification X30 / Rotax Max Junior

Class GK4 Formula Honda 9HP
-Total Classement
- Subclassification Junior
- Subclassification Senior
- Subclassification Ladies

Overnight stay

 • You may stay overnight in your vehicle on the paddock.
 • It is of course not allowed to barbecue or to have a "party". Please adhere to the rules, we are guests at Kartcircuit De Landsard and must behave as such.

Paddock/Electricity/particularities

 • Electricity will not be supplied by Kartcircuit De Landsard.
 • Tents can be set up from Saturday February 12.
 • The track will be closed on Thursday.
 • Upon arrival at the track, it is necessary to contact the paddock manager from Circuit De Landsard before setting up your tents; also Ben de Feyter (0032479803159). This in order not to disturb the proper functioning in the paddock.
 • Tents must be at least 1.5 meters apart.
 • Each kart must be placed on a tarpaulin, with a minimum size of 3x4 mtr.
 • Spaces between the karts in the tents, at least 1.5 meters around.
 • Cars and empty vans must be parked outside the site. Please keep in mind that there will be a check and that vehicles that are not allowed to be parked there must be removed.
 • Before leaving the site, each team- / driver’s area must be perfectly clean (no trash, no tie-raps, no tyres left). Offenders will be fined € 500.00 for any form of pollution.
 • Please take note of the rule from the Sporting Regulations regarding the required fire extinguisher. This will be checked!

Free training
For the opening hours of the track for free training, we also refer you to the website www.outdoorkarting.nl (daily track prices not included in the entry fee).
 
Tyres

 • For details please refer to the timedchedule.
 • Tyres, both slick and wet, will only be delivered to order via:
 • 1. PDB Vlaardingen, pdbkart@pdbkart.nl for IAME SERIES NETHERLANDS.
 • 2. DFK Antwerp, gk4tyres@outlook.be for Formula Honda 9HP and BEKC.
 • It is not allowed to drive with other tyres.
 • Please do not forget to order your tyres in time from your authorized dealer. The list of dealers is available for download on our websites.
 • Both slicks and rain tyres must be provided for scanning.
 • Only new tyres may be used in the IAME classes, slicks as well rain tyres.

Mandatory fuelstation for IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME
Gas station SHELL BEST
Eindhovenseweg Zuid 63
5683 PW Best
See also the flyer below, also posted as a download on our internetsite www.nkiame.nl. 
Please keep your fuel receipt. You must show this organization upon request.

Warm-up engines
It is strictly forbidden to warm up engines. It is allowed to start the engine, but the engine must also be switched off immediately. Please note, this is made punishable in the Sporting Regulations.
 
Briefing
There will be no briefing in person.
The briefing can be downloaded from the applicable internetsites in Dutch and English from Wednesday prior to the raceweekend. Please take note of this document.
 
Legenda
Kombi Kartcircuit De Landsard
Landsardseweg 47
5657 AB Eindhoven (NL)
Internet http://www.outdoorkarting.nl   
Email info@outdoorkarting.nl  
Tel 0031(0)402052750

INSPIRE YOUR DREAMS, LET’S RACE!