Startnummers-Startnumbers-Numeros de depart GK4 & IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME 2023

8 januari 2023

We krijgen veel aanvragen voor een startnummer voor seizoen 2023.
De startnummers worden per rijder uitgegeven voor zowel de GK4 Kart Series als IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME.

Rijders die in 2022 deelnamen aan onze wedstrijden krijgen tot zondag
8 januari 2023 de gelegenheid om het aan hun in 2022 toegewezen startnummer aan te vragen voor seizoen 2023.

Daarna worden startnummers op volgorde van binnenkomst aanvraag toegewezen. U kunt uw aanvraag doen via email naar 
info@cpoint-racewear.com.

Waarbij opgemerkt dat rijders die deelnemen aan de Wintercup 2023 voorrang krijgen bij de toewijzing van een startnummer.

LET OP
a) Voor een aantal klassen zijn de startnummers t.o.v. 2022 gewijzigd.  
b) De volgende klassen hebben een nieuwe naam gekregen:
- Mini Parilla gewijzigd in IAME Mini
- Mini-Parilla Nationaal gewijzigd in IAME Mini Rookie
- Senior Nationaal gewijzigd in Open Senior
c) Nieuw in IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME is het subklassement X30 Senior Master 180

STARTNUMMERS PER KLASSE
1.    Honda Cadet (+ Rookie) - 1 t/m 99
2.    IAME Mini - 801 t/m 899
3.    IAME Mini Rookie - 901 t/m 999
4.    IAME X30 Junior (+Rookie) - 101 t/m 199
5.    IAME X30 Senior (+Rookie) - 201 t/m 299
                                                      - 301 t/m 399
6.    IAME X30 Senior Master            
       - Categorie X30 Senior Cup - 601 t/m 699
       - Categorie X30 Master - 401 t/m 499
       - Categorie X30 Gentleman - 501 t/m 599
       - NK IAME Subklassement Senior Master 180 - 801 t/m 899
7.    Open Senior Rotax Max - 1 t/m 99
       Open Senior IAME X30 - 401 t/m 499
8.    Open Schakel KZ2 - 101 t/m 199
       Open Schakel KZ2+ (Master) - 1 t/m 99
       Open Schakel X30 Super Shifter - 701 t/m 799
       Open Schakel X30 Super Shifter Master - 901 t/m 999
9.    Formula Honda 9PK Junior - 101 t/m 199
       Formula Honda 9PK Senior - 201 t/m 299

Nadere informatie over de wijzigingen in de reglementen komt meteen na goedkeuring Reglementen door de KNAF.


We receive many requests for a start number for the 2023 season.
The start numbers are issued per driver for both the GK4 Kart Series and IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME.

Drivers who took part in our competitions in 2022 will have until Sunday
8 January 2023 to request the start number assigned to them in 2022 for the 2023 season.

Start numbers will then be allocated in the order in which the application has been received. You can make your request by email to
info@cpoint-racewear.com.

It should be noted that drivers participating in the 2023 Winter Cup will be given priority in the allocation of a start number.

PLEASE PAY ATTENTION
a) For a number of classes, the start numbers have changed compared to 2022.
b) The following classes have been renamed:
- Mini Parilla changed to IAME Mini
- Mini-Parilla National changed to IAME Mini Rookie
- Senior National changed to Open Senior
c) New in IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME is the subclassement X30 Senior Master 180

START NUMBERS PER CLASS
1. Honda Cadet (+ Rookie) - 1 to 99
2. IAME Mini - 801 to 899
3. IAME Mini Rookie - 901 to 999
4. IAME X30 Junior (+ Rookie) - 101 to 199
5. IAME X30 Senior (+ Rookie) - 201 to 299
                                                    - 301 to 399
6.IAME X30 Senior Master
        - Category X30 Senior Cup - 601 to 699
        - Category X30 Master - 401 to 499
        - Category X30 Gentleman - 501 to 599
        - NK IAME Subclassification Senior Master 180 - 801 to 899
7. Open Senior Rotax Max - 1 to 99
    Open Senior IAME X30 - 401 to 499
8. Open Shifter KZ2 - 101 to 199
    Open Shifter KZ2+ (Master) - 1 to 99
    Open Shifter X30 Super Shifter - 701 to 799
    Open Shifter X30 Super Shifter Master - 901 to 999
9. Formula Honda 9PK Junior - 101 to 199
    Formula Honda 9HP Senior - 201 to 299

Further information about the changes to the regulations will be provided immediately after approval of the regulations by the KNAF.


Bonjour à tous,

Nous recevons de nombreuses demandes de dossard pour la saison 2023.
Les numéros de départ sont attribués par pilote pour les séries GK4 Kart et IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME.

Les pilotes ayant participé à nos compétitions en 2022 auront jusqu'au dimanche 8 janvier 2023 pour demander le numéro de départ qui leur a été attribué en 2022 pour la saison 2023.

Les numéros de départ seront alors attribués dans l'ordre de réception des candidatures. Vous pouvez faire votre demande par mail à
info@cpoint-racewear.com.

A noter que les pilotes participant à la Winter Cup 2023 seront prioritaires dans l'attribution d'un numéro de départ.

VOTRE ATTENTION S'IL VOUS PLAÎT
a) Pour un certain nombre de classes, les numéros de départ ont changé par rapport à 2022.
b) Les classes suivantes ont été renommées :
- Mini Parilla changé en IAME Mini
- Mini-Parilla National changé en IAME Mini Rookie
- Senior National changé en Open Senior
c) Nouveau en IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME la sous-classe X30 Senior Master 180

NUMÉROS DE DÉPART PAR CLASSE
1. Honda Cadet (+ Rookie) - 1 à 99
2. IAME Mini - 801 à 899
3. IAME Mini Rookie - 901 à 999
4. IAME X30 Junior (+ Rookie) - 101 à 199
5. IAME X30 Senior (+ Rookie) - 201 à 299
                                                    - 301 à 399
6. IAME X30 Senior Master
- Catégorie Senior X30 Cup - 601 à 699
- Catégorie X30 Master - 401 à 499
- Catégorie X30 Gentleman - 501 à 599
- NK IAME Subclassification Senior Master 180 - 801 à 899
7. Open Senior Rotax Max - 1 à 99
    Open Senior IAME X30 - 401 à 499
8. Open Shifter KZ2 - 101 à 199
    Open Shifter KZ2+ (Maître) - 1 à 99
    Open Shifter X30 Super Shifter - 701 à 799
    Open Shifter X30 Super Shifter Master - 901 à 999
9. Formula Honda 9PK Junior - 101 à 199
    Formula Honda 9PK Senior - 201 à 299

De plus amples informations sur les modifications apportées au règlement seront fournies immédiatement après l'approbation du règlement par la KNAF.