VOORINFORMATIE - PRE INFORMATION IAME SERIES NETHERLANDS - NK IAME RACE 1 - ROUND 1 MARIEMBOURG

20 mei 2021

In het weekeinde van 12/13 juni 2021 gaan we met vier kampioenschappen naar Karting des Fagnes Mariembourg:

  • IAME SERIES NETHERLANDS - NK IAME
  • TILLOTSON T4 SERIES NETHERLANDS – NK TILLOTSON T4
  • GK4 FORMULA HONDA 9PK SPRINT
  • BEKC ENDURANCE KARTING 4 TEAMS

Binnenkort zenden we u de aankondiging met bijzonderheden en het tijdschema voor het weekeinde.
Vooruitlopen daarop informeren we u alvast over de indeling van het weekeinde en een wijziging van de klasse Mini-Parilla.

Vanwege de Covid-19 regels zijn we nog steeds verplicht om de klassen zo evenredig mogelijk te verdelen over de twee racedagen.

INDELING WEEKEINDE

Vrijdag 11 juni
- Vrije trainingen verzorgd door Karting des Fagnes
- Administratieve controle, technische controle, uitgifte wedstrijd banden.

ZATERDAG 12 JUNI; IAME SERIES NETHERLANDS – NK IAME
- Mini-Parilla
- Mini-Parilla Nationaal
- IAME X30 Junior
- IAME X30 Senior – X30 Senior Master

SERIES X30 JUNIOR/SENIOR-SENIOR MASTER
Bij voldoende inschrijvingen voor de X30 Junior en X30 Senior/X30 Master zullen deze klassen in series en finales worden verreden.

ZONDAG 13 JUNI
- Tillotson T4 Series Netherlands – NK Tillotson T4
- Formula Honda 9PK Sprint
- BEKC Endurance Karting 4Teams 2-uursrace

WIJZIGING KLASSE MINI-PARILLA
De klasse Mini-Parilla wordt gesplitst in de klassen Mini-Parilla en Mini-Parilla Nationaal. De reglementswijziging ligt momenteel bij de KNAF.
In welke klasse de rijders geplaatst worden hangt af van de leeftijd. We informeren u hierover nader.

Graag tot in Mariembourg.


Good afternoon everyone,

In the weekend of 12/13 June 2021 we will go to Karting des Fagnes Mariembourg with four championships:

  • IAME SERIES NETHERLANDS - NK IAME
  • TILLOTSON T4 SERIES NETHERLANDS - NK TILLOTSON T4
  • GK4 FORMULA HONDA 9HP SPRINT
  • BEKC ENDURANCE KARTING 4 TEAMS

We will shortly send you the announcement with details and the timetable for the weekend.
In anticipation of this, we will inform you about the weekend schedule and a change in the Mini-Parilla class.

Due to the Covid-19 rules, we are still required to divide classes as evenly as possible over the two race days.

FORMAT WEEKEND

Friday June 11
- Free training provided by Karting des Fagnes
- Drivers registration, technical control, distribution/scanning racing tyres.

SATURDAY June 12: IAME Series Netherlands - NK IAME
- Mini-Parilla
- Mini-Parilla National
- IAME X30 Junior
- IAME X30 Senior - X30 Senior Master

SERIES X30 JUNIOR / SENIOR-SENIOR MASTER
With sufficient registrations for the X30 Junior and X30 Senior / X30 Master, these classes will be held in series and finals.

SUNDAY June 13
- Tillotson T4 Series Netherlands - NK Tillotson T4
- Formula Honda 9HP Sprint
- BEKC Endurance Karting 4Teams 2-hour race

MODIFICATION OF THE MINI-PARILLA CLASS
The Mini-Parilla class will be divided into the Mini-Parilla and Mini-Parilla National classes. The regulation change is currently at the KNAF.
In which class the drivers will placed depends on the age. We will inform you fully about this later.

We look forward to meet you all.